Vijf tips om tieners en jongeren te betrekken bij de Week van gebed voor eenheid

29 november 2022
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door: Martine Versteeg

Van 15 tot 23 januari 2023 is de Week van gebed voor eenheid. Honderden kerken in Nederland en duizenden kerken wereldwijd bidden in deze week voor eenheid onder christenen. Hoe kan jouw geloofsgemeenschap tieners en jongeren betrekken bij dit mooie initiatief? Wij geven je vijf tips:

Tip 1: Bedenk plannen mét jongeren vanuit het hart van de Week van gebed 

Vaak hebben we in de kerk de neiging om iets te organiseren en vervolgens jongeren bij onze plannen te betrekken. Wil je echt dat jongeren onderdeel worden van de Week van Gebed, ga dan samen met hén plannen maken. En daarvoor is het nodig dat je samen in gesprek gaat over het ‘waarom’ van de Week van gebed voor eenheid. Ga bijvoorbeeld tijdens een jeugdwerkactiviteit met elkaar in gesprek over welke geloofsgemeenschappen jullie kennen in de buurt. Waarschijnlijk kennen jongeren uit jouw geloofsgemeenschap ook wel leeftijdsgenoten die naar een andere kerk gaan.  Als Jezus kijkt naar jouw buurt, wijk of dorp ziet hij niet meerdere kerken, maar één lichaam: zijn lichaam. In de Week van gebed willen we dat benadrukken. Wij horen bij elkaar. Welke ideeën hebben de jongeren zelf om dat zichtbaar te maken in die week?  

Tip 2: Jeugdwerkactiviteit in/om de Week van gebed 

Heeft jouw gemeente jeugdwerkactiviteiten, zoals club of catechese? Laat deze activiteit dan aansluiten bij de Week van gebed voor eenheid.  

Elk jaar heeft de Week van gebed een thema met bijpassend materiaal dat ieder jaar vanuit een andere regio in de wereld wordt aangeraakt. Dit jaar is het materiaal ontwikkeld door de geloofsgemeenschappen uit de Amerikaanse staat Minnesota. De plek waar in 2020 George Floyd vermoord werd. Hierna ging een grote golf van verontwaardiging over de wereld die aandacht eiste voor racisme. Het materiaal van de Week van gebed gaat dan ook heel toepasselijk over hoe racisme afbreuk doet aan eenheid. Sta in je jeugdwerkactiviteit ook eens stil bij het thema racisme. Vanuit het MissieNederland-netwerk maakten we een overzicht van materialen rond het thema racisme die je kunt gebruiken. Je kunt in deze week uiteraard ook specifiek stilstaan bij thema’s als eenheid of gebed 

Tip 3: Jeugdwerkactiviteit met alle kerken in de buurt 

De Week van gebed voor eenheid geeft juist een mooie kans om gezamenlijk met andere kerken een jeugdwerkactiviteit te organiseren. Organiseer bijvoorbeeld een PrayerNight in de Week van gebed. Een gebedsviering voor en door jongeren in de Week van gebed. Of organiseer een mooie gebedschallenge zoals die van 24/7 Prayer: Maak een gebedsruimte met verschillende creatieve gebedsvormen. Kijk of je samen met alle jongeren van alle kerken een doorgaande gebedsketting kunnen vormen. Ieder uur is iemand anders aanwezig om te bidden in de zelfgemaakte gebedsruimte. Lukt het om een ketting van 24 uur te vormen? Of misschien zelfs de hele week?  

Tip 4: Dagelijkse inspiratie via de smartphone 

Betrek tieners en jongeren bij de Week van gebed voor eenheid via het apparaat waar ze dagelijks op kijken: hun smartphone. Stuur bijvoorbeeld tijdens de Week van gebed de Bijbeltekst en gebedspunten uit het gebedsboekje van die dag en moedig hen aan mee te bidden.   

Of maak gebruik van de TikTok/Instagram-filmpjes van Stronglife. Stronglife maakt bij elke dag van de Week van gebed een passend filmpje die jij kunt delen via TikTok of een van de andere sociale media kanalen. Deze zijn uiterlijk de week voor de Week van gebed beschikbaar.  

Je kunt ook de jongeren uit jouw geloofsgemeenschap uitdagen om zelf een ‘Reel’ (staand filmpje van 90 seconden) te maken passend bij het Week van gebed-materiaal. 

Een vraag voor iedere dag

Onderstaande vragen zijn gebaseerd op het boekje Reflecties en gebedspunten voor iedere dag van de Week van gebed voor eenheid 2023. 

Dag 1: Ben je weleens geholpen door iemand van wie je het niet verwachtte? Hoe heeft dit jouw beeld van die persoon veranderd? 

Dag 2: Welk onrecht zouden de kerken in jouw buurt aan moeten kaarten of wel op moeten samenwerken vind jij?  

Dag 3: Ken jij een initiatief in jouw buurt die opkomt voor kwetsbare mensen? Wat vind je van de mensen die hun tijd geven om dit te doen? 

Dag 4: Als je denkt aan onderdrukking, aan welke mensen denk je dan? Hoe zouden de kerken uit jouw buurt kunnen laten zien dat zij niet alleen staan? 

Dag 5: Aan welk lied moet je denken als het gaat om bevrijding van slavernij en racisme? Wat raakt jou in dat lied? Waarom? 

Dag 6: Op welke manier heeft jouw geloofsgemeenschap (geen) oog voor racisme? Wat zou je hopen voor jouw kerk en de kerken in jouw buurt? 

Dag 7: Hoe kunnen we zichtbaar maken dat mensen die in de wereld vaak gezien worden als minder, volgens God juist heel belangrijk zijn en geliefd?  

Dag 8: Wat zouden de kerken in jouw buurt komend jaar moeten doen om te laten zien dat ze bij elkaar horen omdat ze allemaal in Jezus geloven? 

Tip 5: Een intergenerationele Week van gebed 

Het is goed als je tieners en jongeren kunt betrekken bij de Week van gebed voor eenheid door jeugdwerkinitiatieven te organiseren. Maar je kunt ook kijken hoe je (sommige) activiteiten in die week aantrekkelijk maakt voor álle generaties. Overweeg bijvoorbeeld een van de vieringen of gebedsbijeenkomsten in te steken als activiteit voor alle generaties. Of organiseer bijvoorbeeld een Kliederkerk-ontmoeting rond het thema van de Week van gebed.  De eerdergenoemde gebedschallenge zou je natuurlijk ook met alle generaties kunnen doen.  

Wil je ook kinderen en hun gezinnen betrekken bij de Week van gebed voor eenheid? Bekijk dan ook het kindermateriaal, met gebedsboekje, kindermoment en kinderdienstmateriaal. 

Kindermateriaal