Oecumene in de Cariben

Een toelichting rondom de oecumene

1 september 2017
  • Profielafbeelding van Week van gebed voor eenheid
    Door: Week van gebed voor eenheid

Het materiaal van de Week van gebed voor de eenheid 2018 is voorbereid door christenen uit de Cariben. 

Het Caribisch gebied is een uitgestrekt gebied in Zuid- en Midden-Amerika. De gemeenschappelijke identiteit is gebaseerd op geografische kenmerken, een gedeelde koloniale geschiedenis en een gemeenschappelijk cultureel bewustzijn. De aanwezigheid van enkele kerken in de regio – zoals de rooms-katholieke en anglicaanse kerken - valt samen met het begin van de koloniale onderneming. Andere kerken kwam later in het kader van de missionaire beweging (18e, 19e en begin 20e eeuw). Nog recenter verspreidden zich de evangelische en pinksterbewegingen over het gebied.
De Caribische Raad van Kerken werd opgericht in 1973 tijdens de sociaal-culturele en politieke onrust van de  vroege jaren zeventig. Dit was de postkoloniale periode waarin veel landen hun politieke onafhankelijkheid verworven. Het was een tijd waarin de regio gehuld was in een beweging naar zelfbeschikking, ontwikkeling en nieuwe vormen van zelfexpressie. De drieëndertig lidkerken vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan mensen en culturen. Zij delen de overtuiging dat er, ondanks de verdeeldheid van de lange koloniale erfenis, een authentieke, verenigende Caribische identiteit bestaat. In 1983 is de opdracht van de Raad opnieuw geformuleerd tot: ‘Het bevorderen van oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen.’ Sindsdien ontwikkelde de Raad een strategische aanpak van de vele sociaal-economische vraagstukken en sociale misstanden, zoals de hardnekkige armoede, hoge verbreiding van HIV/AIDS-infecties, drugshandel en -verslaving, en ontheemding om diverse redenen (zoals natuurrampen, geweld, of het zoeken naar werk en een beter leven).
Meer recent wordt er door de Raad een grotere nadruk gelegd op de theologische basis van de oecumenische beweging. Het is een poging om de koinonia te versterken. Ook zocht de Raad toenaderingen tot andere oecumenische uitingen, zoals de Caribische afdeling van het Global Christian Forum. Dit is een belangrijke stap in de dialoog met evangelische en pinkstergemeenten.