Onze privacyverklaring

MissieNederland - stichting om de missionaire roeping van de kerk in Nederland en vanuit Nederland te ondersteunen - verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door deelnemers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van je gegevens

MissieNederland houdt een deelnemers- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een bijeenkomst van MissieNederland hebben bezocht, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) betrokken zijn van een onze programma’s, maar geen deelnemer of donateur zijn.

MissieNederland is een stichting in Nederland en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van MissieNederland wordt voornamelijk gefinancierd door ontvangen deelnemersbijdrage, inkomsten uit evenementen en giften van donateurs en anderen. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, bijeenkomsten of acties en wanneer jezelf aanmeldt als deelnemer, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. MissieNederland maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij je om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, deelnemerschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De relatieadministratie van MissieNederland is niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MissieNederland heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt je wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van MissieNederland: (0343-513 693, administratie@missienederland.nl).

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. MissieNederland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van MissieNederland (Hoofdstraat 55, 3971 KB, Driebergen).

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of bladen, als deelnemer, donateur of informatieaanvrager je e-mailadres aan MissieNederland hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd, om je op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

MissieNederland maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan MissieNederland haar informatie aan je verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je jezelf op elk moment afmelden bij de administratie van MissieNederland, via administratie@missienederland.nl. Het afmelden van e-mailnieuwsbrieven kan ook door middel van het klikken op de uitschrijfknop onderaan onze e-mails. Onder de knop 'Profiel' op onze website, kun je - als je een account hebt - je overige communicatievoorkeuren invullen. Het is ook mogelijk om te bellen met (0343) 513 693. 

Contact met deelnemers, donateurs en relaties

MissieNederland informeert haar deelnemers en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de MissieNederland te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website (cookies)

MissieNederland maakt gebruik van de Meta-pixel om websitebezoek bij te houden en gerichter te kunnen adverteren via de platforms van Meta (Facebook en Instagram). De overige cookies die wij gebruiken, dienen met name om bezoekcijfers bij te houden en het gebruik van onze website te analyseren via Google Analytics. Ook zorgen cookies ervoor dat je ingelogd kunt blijven op onze website wanneer je dit wilt. Het bekijken van video's op onze website of het delen van berichten via social media-knoppen bij artikelen, kan er voor zorgen dat het betreffende sociale medium je gegevens gebruikt. Kijk voor meer informatie daarover naar de privacyverklaring en -instellingen van de betreffende platforms. Als bezoeker heb je altijd de mogelijkheid om de cookies van onze website te weigeren. Dit zorgt er wel voor dat YouTube-video's op de website niet worden weergegeven en er geen deelknoppen worden geplaatst onder artikelen. 

Beveiliging

MissieNederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

MissieNederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting MissieNederland,
avg@missienederland.nl
Hoofdstraat 55, 3971 KB, Driebergen
(0343) 513 693

Privacybeleid MissieNederland. Versie: 28 april 2023.