Oecumene op Malta

Een toelichting rondom de oecumene

1 september 2019
  • Profielafbeelding van Week van gebed voor eenheid
    Door: Week van gebed voor eenheid

Christenen op Malta bereidden het materiaal van de Week van gebed voor eenheid 2020 voor. 

Het christelijk geloof kwam op Malta, een eiland in de Middellandse Zee, door de inspanningen van de apostel Paulus, die daar schipbreuk leed tijdens zijn reis naar Rome, zoals beschreven in Handelingen 27 en 28. Tijdens zijn lange en bonte geschiedenis werd Malta geregeerd door verschillende grootmachten: de Carthagers, de Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, Noormannen, de Zwaben, de Aragonen, de Ridders van de Orde van
Sint Jan, de Fransen en de Britten. Malta werd in 1964 een onafhankelijke natie binnen het Britse Gemenebest. In 2004 trad het toe tot de Europese Unie.
Het christelijk geloof is diep geworteld in de cultuur van de inwoners van Malta en het zustereiland Gozo. Hoewel de huidige bevolking van ongeveer 430.000 mensen overwegend rooms-katholiek is, zijn er vanaf de negentiende eeuw ook andere kerken: de Church of Scotland, de Anglicaanse Communie, de Methodist Church en verschillende orthodoxe kerken. Het aantal orthodoxe kerken is sterk toegenomen. Deze brede veelkleurigheid van christelijke kerken maakt de oecumene levendig.
De eerste oecumenische ontmoetingen op Malta vonden plaats midden jaren zestig van de vorige eeuw, toen een kleine groep rooms-katholieke geestelijken regelmatig aalmoezeniers van de Britse strijdkrachten op Malta ontmoette. De eerste formeleoecumenische diensten op Malta werden eind jaren zestig en begin jaren zeventig
Oecumene op Malta van de vorige eeuw gehouden. In 1995 werd de Oecumenische Raad van Malta opgericht, die vandaag de dag Christenen Samen in Malta wordt genoemd. Naast de gebruikelijke oecumenische initiatieven, kent Malta vele terugkerende activiteiten zoals een gezamenlijk diaconaal project; het bezoeken van zieken en ouderen, carolzang en evenementen ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping; oecumenische ontvangst door de katholieke aartsbisschop van Malta tijdens de Week van gebed voor eenheid; wederzijdse deelname van christelijke leiders aan speciale patroonsfeesten; samenwerking bij de Voedselbank; Lighthouse Network dat christenen maandelijks samenbrengt voor gebed en lofprijzing; en samenwerking
in het onderwijs ter bevordering van de oecumene. De president van de Republiek Malta nodigt jaarlijks de kerkleiders uit voor een rondetafelgesprek en een kerstmaaltijd, enkele dagen voor Kerstmis. De werkrelatie bij de kerken op Malta kenmerkt zich door respect en oprechte samenwerking. De Rooms-Katholieke Kerk op Malta heeft de verschillende orthodoxe kerken geholpen bij het vinden van een geschikte plaats voor de eredienst. Ook het rooms-katholieke bisdom Gozo heeft zijn deuren geopend om anglicanen en andere christenen uit de gereformeerde tradities te verwelkomen. Het positieve oecumenische klimaat op Malta kan dienen als een microkosmos van de oecumenische dialoog.