Gebedswandeling

22 november 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door: redactie

Als gebedsgroep zoek je naar afwisseling om betrokken te blijven bidden. Een gebedswandeling kan een stimulerende vorm zijn voor een biddende gemeente.

Praktische tips

Sommige mensen voelen zich onzeker als ze biddend de straat op gaan. Een korte uitleg vooraf bij iemand thuis kan een goed begin zijn. In een gezamenlijk gebed kunnen de gevoelens en wensen bij God gebracht worden. Vorm duo’s en geef elk duo een routebeschrijving of plattegrond mee en een lijstje met hoofdaccenten voor het gebed. Ook praktische tips zijn nuttig: bijvoorbeeld over bidden met open ogen, en de beste handelwijze als je andere wandelaars of bekenden tegenkomt. Spreek duidelijk af waar en hoe laat u na afloop bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen. Een avond kan er uitzien als volgt: om 20.00 uur koffie en uitleg; van 20.15 uur tot 21.15 uur gebedswandeling; vervolgens nakaarten tot 21.30 uur. Geef mensen voor wie wandelen onmogelijk is de mogelijkheid om de route per fiets of per auto af te leggen.

Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden van de gebedswandeling:

  • Bidden bij een gebouw waar belangrijke dingen gebeuren of gaan gebeuren, bijvoorbeeld het gemeentehuis, een jeugdhonk, een school of een zaal waar een occulte bijeenkomst wordt georganiseerd.
  • Wandelen door een bepaalde woonwijk. U bidt bijvoorbeeld voor bewoners, dat de christenen zullen groeien in hun geloof en getuigenis; voor kinderen en jongeren dat ze God zullen zoeken; voor de huisarts die een vertrouwenspositie heeft.
  • Gebed rond waarden en normen in de maatschappij of in uw woonplaats, bijvoorbeeld rond geld en bezit bij een bankgebouw, rond de gerichtheid op het lichamelijke bij een sportschool, rond consumptie in een winkelcentrum.

De meeste mensen ervaren een gebedswandeling als een enorme stimulans. Ze worden zich meer bewust van de mensen die om hen heen leven. Na zo’n avond loop of rijd je anders door je woonplaats: meer betrokken en bewust van onze voorrechten en van de kansen die we hebben om te bouwen aan Gods koninkrijk.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Veelkleurig bidden, een gezamenlijke uitgave van de Evangelische Alliantie en uitgeverij Gideon, onder redactie van Betty Heynis.

Kernwoorden: gebedswandeling, bidden, voorbede, gebed, gebeden, gebedsgroep, bidstond