“Bidden met evangelischen, katholieken en heilssoldaten”

21 juli 2014
  • Profielafbeelding van redactie
    Door: redactie

Arnoud Drop (29) is catecheet in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis. In januari bereidde hij samen met zijn jeugd een avond van de Week van Gebed voor.

Al jaren loopt de Week van Gebed, een initiatief van EA-EZA, goed in Maassluis. Ook in 2013 namen uiteenlopende kerken deel aan de gebedsweek: verschillende protestantse wijkgemeenten, de katholieke kerk, een evangelische gemeente, het Leger des Heils en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Op de gezamenlijke openingsdienst kwamen zelfs duizend mensen af.

Spannend

Omdat de woensdagavond de vaste catechisatieavond is van de NGK, wordt juist die avond verzorgd door de jongeren. Zij leiden de verschillende onderwerpen in. Arnoud Drop: “In het begin is het wat onwennig voor ze, maar als ze hartelijk worden ontvangen in de kleine gebedsgroepjes, verdwijnt die spanning al snel. De gemengde groepen zijn heel leuk en leerzaam. Je ziet onze jeugd dan bijvoorbeeld bidden met iemand uit de evangelische gemeente, iemand van het Leger des Heils en een katholiek. Op die manier zien ze verschillende gebedsvormen en horen ze mensen God op uiteenlopende manieren aanspreken. Ze ontdekken zo dat het geloof veel breder is dan hun eigen kerk of catechisatie.”

Gebroken gezinnen

De volwassenen vinden het prachtig. “Dit jaar lieten de jongeren het boekje met gebedspunten meer los en droegen onderwerpen uit hun eigen leefwereld aan, bijvoorbeeld depressie bij jonge meiden. Een vijftienjarig meisje, dat worstelt met anorexia, schetste haar eigen problemen en leidde het onderwerp in. Dan zie je dat mensen dat heel goed oppakken. Ook vroegen de jongeren bijvoorbeeld te bidden voor huwelijken en gezinnen. Toen het ging over gebroken gezinnen, zag je hoe mensen geraakt werden. Wildvreemden troostten elkaar en gingen voor elkaar bidden. Doordat de jongeren de onderwerpen zelf aandroegen, kwam het heel dichtbij.”

Vóór kantoortijd

De rest van het jaar krijgt gebed ook een belangrijke plek in de catechisatieavonden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Maassluis. “We stimuleren de jongeren op allerlei manieren voor elkaar te bidden. Verder is er hier elke woensdagochtend vóór kantoortijd een interkerkelijke gebedssamenkomst, waar iets meer dan een handjevol mensen op af komt. We bidden er voor jongeren, voor de stad, voor de hulpverlening enzovoort. Je kent elkaar al van de Week van Gebed.”