Ook in de klassen waren gebedshoekjes ingericht

12 oktober 2015
  • Door: Alienke Meijer

Evangelische basisschool De Morgenster is een multiculturele basisschool in Amsterdam met kinderen uit tientallen landen. In 2015 deden ze mee met de Week van Gebed.

De kinderen komen uit allerlei kerken en gemeentes. Het hele jaar door zijn er biddende ouders in het ouderlokaal. Ze bidden voor de school, voor de gezinnen, voor het team, voor de wereld.

"Dat dat bijzonder is, merk je ook in de Week van Gebed. Voor de dagopeningen gebruikten we het materiaal van MissieNederland en kinderen gingen ook met elkaar in andere groepen bidden. Dat was gaaf. Het beviel zo goed dat we het dit jaar als gehele school zijn gaan doen en er ook alle ouders bij betrokken hebben. Elke avond was er gebed in onze school, maar ook in de klassen waren er gebedshoekjes en -tafels ingericht. Geweldig om zo met de kinderen bezig te mogen zijn, samen met zoveel andere christenen in heel de wereld.
Erg mooi was het om ook als ouders en als team, met teamleden uit verschillende kerkelijke gemeenten, samen God te danken voor de bijzondere eenheid die we mogen ervaren.
Vandaag in de weekopening hadden we de afsluiting van de Week van Gebed. We hebben als team het Heilig Avondmaal gevierd om die geweldige eenheid in Jezus te vieren. We zongen daarbij: ‘Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan… Hij doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.’ Ik ben elke dag blij dat ik op onze school mag werken en dat ik ook zo een stukje van Gods Koninkrijk mag zien in de prachtige diversiteit van iedereen bij ons op school.”

Ook meedoen met kinderen? Kijk hier voor de beschikbare materialen!