Oecumene in Indonesië

Een toelichting rondom de oecumene

1 september 2018
  • Profielafbeelding van Week van gebed voor eenheid
    Door: Week van gebed voor eenheid

Het materiaal van de Week van gebed voor eenheid 2019 is voorbereid door christenen in Indonesië. Bij het materiaal gaven zij een toelichting over de oecumenische situatie van het land. 

Indonesië is een thuis voor mensen van vele stammen, talen, culturen en religies. Van de 265 miljoen mensen is ongeveer 12% rooms-katholiek of protestant. Met de evangelische christenen en de charismatische beweging die in de laatste eeuw, en meer recentelijk de orthodoxe christenen, naar Indonesië zijn gekomen, vormen de kerken in Indonesië een brede vertegenwoordiging van christelijke tradities. De kerken werken op vele manieren samen om problemen met de eenheid van de kerk en gemeenschappelijke zorgen in de samenleving aan te pakken, bijvoorbeeld met projecten voor armen en daklozen.
De Gemeenschap van Kerken in Indonesië (PGI), is een genootschap van de protestantse kerken in Indonesië. De PGI stuurt pastorale brieven over gerechtigheid en vrede, vrijheid van godsdienst, corruptie, geweld, mensenrechtenschendingen en het beschermen van kinderen tegen uitbuiting. De Indonesische Bisschoppenconferentie (KWI) werd gevormd in de twintiger jaren van de vorige eeuw. De Indonesische bisschoppen brachten interventies aan tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965), met name daar
waar zij meenden dat het een blokkade zou kunnen worden in de dialoog met andere christenen. Hierin wordt zichtbaar dat de Indonesische bisschoppen zich inzetten voor het oecumenisch project. Sinds jaren werken PGI en KWI nauw samen. Jaarlijks geven zij met kerst een gemeenschappelijke verklaring uit, met aandacht voor nationale onderwerpen, bijvoorbeeld de implementatie van religieuze vrijheid voor alle burgers, zoals deze is vastgelegd in de Grondwet. PGI en KWI brengen als het nodig is publieke standpunten naar voren in relatie tot actuele onderwerpen in de samenleving die degerechtigheid en vrede bedreigen in de gemeenschap en het welzijn van mensen.
De kerken van Indonesië zijn zich bewust van het belang om te bouwen aan goede verhoudingen tussen mensen van verschillende geloofsrichtingen en om deze verhoudingen te verstevigen. PGI en KWI zijn zeer betrokken bij de interreligieuze dialoog en samenwerking. Beide organen hebben actief deelgenomen aan de gemeenschappelijke samenwerking van verschillende geloofsrichtingen in Indonesië, dat zes officiële godsdiensten kent, namelijk: islam, protestantse kerk, katholieke kerk, boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme. Leiders van deze religies ontmoeten elkaar om over cruciale thema’s te spreken en brengen vaak gezamenlijke verklaringen
uit waarin een bijzondere zorg wordt uitgesproken. Op plaatselijk niveau zijn veel geloofsgemeenschappen en parochies, gerelateerd aan PGI en KWI, actief betrokken bij de interreligieuze dialoog en concrete activiteiten in de samenleving. Indonesische deelnemers werkten mee aan de eerste ontmoeting van het Global Christian Forum (GCF) in Limuru, Kenya, in 2007 en waren hierdoor geïnspireerd om de samenwerking van verschillende christelijke tradities in hun land te versterken.