24/7 Gebed tijdens de Week van gebed voor eenheid 2020

In de praktijk

30 januari 2020
  • Profielafbeelding van Annemarie van den Berg
    Door: Annemarie van den Berg

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Patrick van Oostveen gevraagd om zich aan te sluiten bij het voorbede team van zijn kerk, Baptistengemeente De Rank in Utrecht. 'Ik voelde me helemaal geen bidder.'

'Bidden is thuiskomen bij God'

Inmiddels heeft Patrick ontdekt wat gebed met hem doet. “In gebed vind ik de rust om mijn leven met God te leven. Bidden is een thuiskomen bij God.” Zijn enthousiasme over gebed deelt hij graag met mensen in zijn kerk. 'Als je ervaart wat gebed doet, gun je het andere mensen ook. Maar ik ben me ervan bewust dat gebed lastig is. We zijn altijd druk, onze agenda’s zitten altijd vol. Gebed vraagt daarom ook om een tijd en een plek.'

Week-van-gebed-Utrecht-2020-24-7-nr4.png
Foto's door: Mirjam van Klaarbergen fotografie

Concrete actie rondom gebed

Tijdens een gebedsbijeenkomst kwam bij diverse mensen het verlangen naar boven om iets concreets te organiseren rondom gebed. Patrick vertelt: 'Al pratende met de andere bidders vertelde iemand over het Gebedshuis Zuilen waar in het najaar van 2019 een gebedsruimte was ingericht waar 24x7 gebeden werd. De ervaringen waren heel positief en ze wilden dit nog wel een keer doen. Onze voorganger opperde toen om zo’n 24/7 gebed te combineren met de landelijke Week van gebed voor eenheid in januari.'

Week van gebed voor eenheid

Wat bijzonder was, is dat zonder dat er eigenlijk veel moeite voor werd gedaan, het gebedsinitiatief door diverse Utrechtse kerken omarmd werd. 'Omdat er bij het Gebedshuis Zuilen mensen betrokken zijn uit diverse kerken, namen zij het idee mee naar hun kerk en zo haakten in totaal vijf kerken uit Utrecht aan bij het gebedsinitiatief.' De bidders uit de verschillende kerken konden een week lang terecht in het Gebedshuis Zuilen waar een speciale kamer ingericht was voor het 24/7 gebed. De aangrenzende andere ruimte was beschikbaar om elke avond tussen acht en negen gezamenlijk te bidden rondom het thema van de Week van gebed: buitengewoon

Gebedsvormen versterken elkaar

De combinatie van deze twee gebedsvormen werkte heel goed, vertelt Patrick. 'In eerste instantie lijkt de drempel om een uur lang te bidden in je eentje, helemaal als het middenin de nacht is, best hoog. Maar wat we zagen, is dat mensen die kwamen voor het gezamenlijke avondgebed ook even een kijkje namen in de 24/7 gebedsruimte. Vaak meldden ze zich dan alsnog aan om later in de week een uur alleen in die ruimte te bidden. Mijn eigen ervaring is ook dat het nog nooit zo makkelijk was om een uur te bidden. Door alle creatieve gebedsvormen die er zijn, vliegt de tijd.'

Afstemming tussen deelnemende kerken

Begin januari kwam een groepje mensen uit de deelnemende Utrechtse kerken bij elkaar om af te stemmen hoe ze de Week van gebed in gingen vullen. Patrick licht toe: 'Het is belangrijk om van elkaar te horen wat je drijfveer en visie is. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de kerken en soms kijk je anders aan tegen gebed. Je hebt doorgewinterde bidders die ‘strijden in gebed’, maar ook mensen die niet zo bekend zijn met bidden. Om ervoor te zorgen dat alle soorten bidders zich veilig zouden voelen, hebben we toen wat kaders met elkaar opgesteld.'

Week-van-gebed-Utrecht-2020-24-7-nr2.png

Gebedsverhoring versterkt je geloof

In zijn eigen gemeente De Rank ziet Patrick wat meer aandacht voor gebed doet. 'Onze kerk is verbonden met een migrantenkerk. We hebben al diverse keren meegemaakt dat er bijzondere dingen gebeuren door gebed, zoals mensen die uitgezet dreigden te worden toch mochten blijven. Dit bouwt en versterkt je geloof.' Maar ook op andere vlakken ziet Patrick positieve veranderingen door meer te bidden als kerk. 'Onze voorganger vertelde ons dat hij ervaart dat hij veel krachtiger kan spreken. Ook zien we dat er in de gemeente steeds vaker initiatieven zijn om te bidden, bijvoorbeeld als iemand ziek is. Voorheen werd dan vaak het gebedsteam gevraagd, maar nu zie je dat een kring zelf een gebedsavond organiseert.'

God baant de weg

'Je kunt soms erg zitten trekken aan mensen om ze warm te maken voor meer gebed in de kerk. Dan ben je vooral zelf heel hard aan het werk. Maar ik ben gaan inzien dat God zelf de weg baant. We hoeven niet voor God uit te rennen, maar we mogen Hem volgen.' Terugkijkend op de gebedsweek overheerst dankbaarheid bij Patrick. 'Het is zo soepel verlopen. Zo was er een mooie ruimte beschikbaar en zetten de verschillende kerken er samen de schouders onder. Ik heb het gevoel dat deze week de eenheid tussen kerken en gelovigen in Utrecht versterkt heeft. Heel bijzonder was ook de woensdagavond toen zo’n 25 mensen uit verschillende kerken rond het thema: brood breken samen het avondmaal vierden. Ik geloof dat deze week Gods initiatief is geweest. Persoonlijk is mijn leerpunt van deze week om gebed te blokken in de agenda. Ik hoop dat het bij meer mensen een verlangen heeft losgemaakt om vaker te bidden, doordat ze ervaren hebben wat een uur bidden met je doet.'

Over 24/7 Prayer

24/7 Prayer Nederland gelooft dat gebed mensen versterkt, kerken verfrist en de maatschappij verandert. Om christenen en kerken te helpen om meer te bidden, bieden ze diverse materialen aan en ondersteunen ze bij het organiseren van gebedsweken en het inrichten van creatieve gebedsruimtes. Een 24/7 gebedsruimte bestaat uit diverse ‘gebedsstations’ die je langs kunt gaan, zoals een groot kruis waar je je ‘last’ kunt afleggen, een kaartje van jouw stad of wijk zodat je gericht voor jouw straat kunt bidden, en een vlaggenlijn met gebedspunten.
www.24-7prayer.nl

Evelien Ruarus (34) van de Nieuwe Kerk Utrecht over haar ervaring met de Week van gebed voor eenheid

'Ik heb altijd veel gebeden, maar vaak lag de nadruk op vragen om hulp. In 2015 kreeg ik meer belangstelling voor gebed en wilde ik weten: Werkt het? Heeft het echt zin om voor de andere kant van de wereld te bidden? Ik ben toen boeken gaan lezen en preken gaan luisteren en ben verschillende vormen van gebed gaan uitproberen. Langzaam heb ik ontdekt dat ik door bidden echt een gesprek met God kan hebben. Ik kan alles met hem delen en Hij antwoordt ook, bijvoorbeeld via een Bijbeltekst of gedachten die in me opkomen.

Praten tot God gaat me inmiddels gemakkelijk af, maar Zijn stem verstaan vind ik soms lastig. De Week van gebed is een extra motivatie voor mij om te bidden. Omdat ik weet dat er heel veel mensen bidden over de hele wereld wil ik daar graag deel van zijn.

In het gebedshuis Zuilen was een mooie kamer ingericht met allerlei ‘prayer stations', zoals een plattegrond van Utrecht. Met een punaise kon ik mijn straat ‘aanprikken’ en hiervoor bidden. Ook het samen bidden tijdens het gebedsuur was zo inspirerend. Je ontdekt de verschillen in hoe mensen hardop bidden, welke woorden ze gebruiken en hoe divers dat is. Bizar dat het zo snel voelde als één groep, terwijl we uit verschillende kerken komen. Het alleen bidden in de ‘binnenkamer’ voelde voor mij erg geborgen: gewoon een uur bij God zijn. Het lukte me om in de binnenkamer meer af te wachten en te kijken wat zou komen. Het was erg bemoedigend om me te realiseren dat er al veel mensen voor mij op deze plek God hebben gezocht.'

Week-van-gebed---Utrecht---2020---24-7.png

Andre Postma (39) van Baptistengemeente De Rank

'Ik zie mijzelf als een bidder, al wil ik er nog wel verder in groeien. Mijn vrouw komt uit Syrië en we bidden thuis veel voor de familie die daar nog is. Het mooie van de Week van Gebed is dat je bewust tijd vrijmaakt om te bidden. Bidden is voor mij een gesprek hebben met God. Na afloop van de gebedsweek was ik gevraagd om een getuigenis te geven in de kerk. Nu ben ik niet iemand die graag op een podium staat. Vooraf heb ik daarom gebeden of God mij rust en de juiste woorden wilde geven. Ik merkte echt dat er rust kwam, en dat zie ik als een verhoring van mijn gebed. Ik zit ook in de gebedsgroep van onze kerk en we merken ook daar dat er antwoorden komen van God. Dan krijg je bijvoorbeeld een gedachte, of geven andere mensen iets aan je terug wat passend is.

Het mooie van de gebedsweek was dat er een aparte ruimte was waar je naar toe kon gaan in het Gebedshuis Zuilen. Thuis neem ik ook tijd voor gebed, maar je bent dan toch snel afgeleid, waardoor je soms minder lang bidt dan je had voorgenomen. Door naar een plek van gebed te gaan, op een andere locatie, is er meer rust om God te zoeken.

Ik heb zowel een gebedsuur samen met anderen doorgebracht, als twee keer een uur alleen in de 24/7 gebedsruimte. Het mooie van samen bidden, zeker met mensen uit andere kerken, is dat je allemaal anders bent. Waar de een meer bidt vanuit zijn hart, bidt een ander meer zoals hij of zij dat geleerd heeft. Dat is allebei goed. Ook voor Utrecht vind ik het belangrijk om te laten zien dat we als verschillende kerken niet tegenover elkaar staan, maar samen de kerk van Christus vormen. Samen bidden zorgt voor eenheid.'

Uit ideaz

Dit artikel verscheen eerder in de uitgave 'Bid onophoudelijk' van het magazine ideaz. Bestel hier een  exemplaar of meld je direct aan als abonnee.