De gemeenschap Grandchamp

Een toelichting rondom de oecumene

1 december 2020
  • Profielafbeelding van Week van gebed voor eenheid
    Door: Week van gebed voor eenheid
De Week van gebed voor eenheid van christenen van 2021 is voorbereid door de zusters van Grandchamp, een gastvrije gemeenschap die openstaat voor mensen van alle leeftijden en alle gezindten en streeft naar eenheid en verzoening.
De gemeenschap van Grandchamp is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen een aantal protestantse vrouwen uit Franstalig Zwitserland het belang ontdekte van de stilte en het luisteren naar het Woord van God. Ze volgden het voorbeeld van Christus, die zich vaak terugtrok om te bidden. De zusters organiseerden retraites die ook voor anderen openstonden. Hiervoor vonden zij een vaste plek in het dorpje Grandchamp bij het meer van Neuchâtel.
De zusters streven naar eenheid van de kerken. Het is de roeping van Grandchamp om te werken aan verzoening, in het bijzonder tussen christenen, met respect voor de gehele schepping. Ontmoetingen zoals die met frère Roger, die later de oecumenische gemeenschap Taizé begon, stimuleerden dit. In 1953 nam de communiteit van Grandchamp de Regel en Officie van Taizé aan. Samen met de broeders van Taizé en Kleine Zusters van Jezus werden zij geroepen de eenvoudige aanwezigheid van kleine gemeenschappen van gebed en vriendschap te beoefenen in achtergestelde gebieden. Hierdoor ontdekten zij de diversiteit van liturgische gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de icoon van de Drie-eenheid dat te vinden is in het midden van de kapel van Grandchamp. De icoon nodigt alle aanwezigen (zusters en bezoekers) uit om deel te zijn van de liefde tussen Vader, Zoon en heilige Geest en deze door te laten stromen naar de ander. De zusters beschouwen hun klooster als het 'niemandsland van de Geest', een plaats die met bij behulp van de Geest bijdraagt aan de eenheid van de kerk.
Bezoekers voelen zich bijzonder welkom en ervaren de geweldloosheid van het evangelie. De gemeenschap telt nu ongeveer vijftig zusters die uit verschillende landen en culturen komen. Leven van vergeving en het aanvaarden van de verschillen zijn uitgangspunt voor verzoening. Dit vraagt om werken aan de eigen ziel en vervolgens werken aan de relaties met anderen, vertrouwend op de barmhartigheid van God. De zusters doen veel moeite voor vruchtbare contacten met andere gemeenschappen en mensen die zich inzetten voor de oecumenische dialoog, voor verzoening, gerechtigheid, vrede, en de heelheid van de schepping.