“Het woord is aan jou”, luidt het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.Het materiaal is gemaakt door christenen uit Letland en geïnspireerd op de tekst uit 1 Petrus 2 vers 9: “Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen”. In de Nederlandse uitgave is aan deze missionaire opdracht een prikkelende draai gegeven: “Het woord is aan jou”. 

Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging kracht. Daarom is gebed voor eenheid nodig. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Letland hebben teksten gemaakt.

terug naar het overzicht van thema's