Van PrayerNight voor jongeren naar verbinding tussen generaties

Zoals je wellicht gemerkt hebt, is in de afgelopen jaren de aandacht voor de PrayerNight wat afgenomen. Vanaf dit jaar bieden we vanuit de landelijke werkgroep van de Week van gebed voor eenheid geen materiaal meer aan voor een aparte PrayerNight. Wel is de algemene handleiding voor het organiseren van een gebedsbijeenkomst voor jongeren nog steeds beschikbaar. 

Meedoen met 'algemene' gebedsbijeenkomsten

De PrayerNight was oorspronkelijk bedoeld voor jongeren/jongvolwassenen. Graag stimuleren we hen om juist mee te doen met de gebedsbijeenkomsten die door de gebedsweek heen georganiseerd worden. We moedigen organisatoren van de lokale gebedsweek om jongeren juist te betrekken bij de voorbereidingen. Zo wordt de Week van gebed voor eenheid nog meer een project die bijdraagt aan de eenheid, niet alleen tussen kerken, maar ook tussen generaties! Net als vorig jaar, zullen we ook dit jaar creatieve gebedsvormen aanbieden voor bij deze bijeenkomsten