Op dit moment zijn we nog druk bezig met de voorbereiding van diverse materialen voor de gebedsweek van 2022, zoals het kinder- en tienermateriaal, de gebedsbijeenkomsten en het digitale gebedsboekje. Kom op een later moment nog eens terug voor meer informatie en waardevolle downloads. 

Hallo, hebben we contact?

WVGK21-Week van gebed voor eenheid - Gebedsboekje voor kinderen.pngKinderwerkpakket

Voor de zondag van de Week van gebed voor eenheid is in opdracht van MissieNederland en de Raad van Kerken een speciaal kinderdienstpakket ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. Het materiaal haakt aan op het thema #blijfinmijnliefde vanuit het verhaal van Abraham die geroepen werd om met zijn familie in Gods liefde te blijven. Het subthema is: Hallo, hebben we contact? Aan het materiaal werd meegewerkt door onder andere het Nederlands Bijbelgenootschap en Kinderwerk Er op uit!

Vraag gratis aan

Wil je ook het kindermoment in je viering laten aansluiten bij het kinderwerkpakket? Download dan hier de instructies en PowerPoint-presentatie.

Kindergebedsboekje

Het kindergebedsboekje sluit ook weer volledig aan op het kinderwerkpakket. Ook hiervoor heeft de Internationale Bijbelbond het materiaal ontwikkeld, in samenwerking met HGJB, Jong Protestant, Kinderwerk Er op uit!, Nederlands Bijbelgenootschap, Opwekking GO, Samuel Advies en Vertel het maar.

Bestel de gebedsboekjes voor kinderen
Of vraag de digitale versie aan