Met behulp van het kindermateriaal voor de Week van gebed voor eenheid 2024 kunnen kinderen sámen (in de kinderdienst, op een club of op school) óf thuis meebidden en leren over het thema 'Heb God lief... en je naaste als jezelf'.

Alle materialen voor kinderen

Materiaal voor een kinder(neven)dienst

Voor de zondag van de Week van gebed voor eenheid ontwikkelde de Internationale Bijbelbond een kinderwerkpakket. Het materiaal bevat veel verwijzingen naar leuke video's en knutselopdrachten. Ook bevat het pakket aansluitende lessen van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Direct aanvragen

Kinderwerk

Kindermoment

Wil je een moment met de kinderen tijdens de oecumenische viering?
Bestel dan hier het voorbereidingsboekje voor de viering met een instructie

Handzaam gebedsboekje voor iedere dag

De dagelijkse onderwerpen van de Week van gebed voor eenheid 2024 zijn op creatieve wijze vertaald naar de leefwereld van kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Met korte Bijbeloverdenkingen, prikkelende vragen en ideeën. Ook de dank- en gebedspunten zijn geformuleerd vanuit de leefwereld van kinderen.

Bestel fysieke exemplaren
Vraag de download aan

Ondersteun de Week van gebed voor eenheid met een gift

Maak het mogelijk dat kinderen de Week van gebed meebeleven

Deze partners hielpen het materiaal voor 2024 te ontwikkelen

 • HGJB
  HGJB
  HGJB
  De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen.
  HGJB
 • Kinderplein Opwekking
  Kinderplein Opwekking
  Kinderplein Opwekking
  Kinderplein Opwekking
 • Stichting Er op uit!
  Stichting Er op uit!
  Stichting Er op uit!
  Bijbels onderwijsmateriaal aanbieden voor het gebruik in kindernevendiensten, thuis of op school.
  Stichting Er op uit!
 • Jong Protestant
  Jong Protestant
  Jong Protestant
  Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Daarom zet Jong Protestant zich in voor iedereen binnen het jeugdwerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde.
  Jong Protestant
 • Samen Kerk in Nederland
  Samen Kerk in Nederland
  Samen Kerk in Nederland
  SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is. De naam van onze stichting weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.
  Samen Kerk in Nederland
 • MissieNederland
  MissieNederland
  MissieNederland
  De wereld heeft een kerk nodig die leven brengt. Maar hoe doe je dat? Dankzij het grootste christelijke netwerk van Nederland staan betrokken kerkleden er niet alleen voor, want wij geloven in de kerk. MissieNederland helpt jou om met je geloofsgemeenschap steeds weer een volgende stap te zetten bij het brengen van leven in de wereld.
  MissieNederland
 • Internationale Bijbelbond (IBB)
  Internationale Bijbelbond (IBB)
  Internationale Bijbelbond (IBB)
  De Internationale Bijbelbond helpt christenen om de Bijbel te laten spreken in hun persoonlijk leven. Zo hopen we de hoofdpersoon en de hoofdlijn van de Bijbel beter te leren kennen.
  Internationale Bijbelbond (IBB)
 • Raad van Kerken in Nederland
  Raad van Kerken in Nederland
  Raad van Kerken in Nederland
  De Raad van Kerken bevordert
  1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.
  2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving.
  Raad van Kerken in Nederland
 • Leger des Heils
  Leger des Heils
  Leger des Heils
  Het Kerkgenootschap Leger des Heils is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.
  Leger des Heils