Organiseer je een viering voor de Week van Gebed voor de eenheid, bijvoorbeeld gezamenlijk met andere geloofsgemeenschappen in jouw dorp of stad? Maak dan gebruik van onze handige materialen en tips.

Liturgie

De kerken in Malta hebben een oecumenische viering voorbereid aan de hand van Handelingen 27 en 28. Een Nederlandse werkgroep heeft dit gezamenlijk vertaald en (waar nodig) gecontextualiseerd. Bestel het gebedsboekje met liturgie of download de liturgie.

De liturgie is inmiddels uitverkocht.

Bijbelverhaal in gesprekvorm

In het voorbereidingsboekje voor de oecumenische viering vind je de suggestie om het Bijbelverhaal over Paulus' aankomst op Malta in een gespreksvorm te vertellen. Jeroen Uhle uit Borculo zette deze vorm op papier en stelde deze aan ons beschikbaar. Download 'm hier.

Kinderdienst

Ook de kinderen kunnen aanhaken bij de Week van Gebed voor de eenheid. Gaan de kinderen naar een eigen kinder(neven)dienst of komen ze bij elkaar tijdens de zondagsschool? Gebruik dan het kinderwerkpakket! Er is ook een instructie voor het kindermoment tijdens een viering. 

lied 'Bijzonder vriendelijk'

Bij het thema van de Week van Gebed 2020 hebben de kerken in Malta een lied uitgekozen: Unusual kindness. Dit lied is vertaald en beschikbaar om te gebruiken in de oecumenische viering. De tekst is te vinden in de liturgie. Download hier de geluidsbestanden als voorbeeld.

gebedskaartjes om uit te delen

Een kaartje om uit te delen bij de Week van Gebed 2020. Met een citaat uit het lied ‘Unusual kindness’ dat is aangedragen door de Maltezen, die het thema van 2020 hebben voorbereid. 

(De gebedskaartjes zijn helaas uitverkocht.)

symbolisch bloemstuk

Charlotte Kwak van Symbolisch schikken maakte en symbolische bloemschikking bij het thema van de Gebedsweek. Op de website van de Raad van Kerken vind je de instructie.