De Week van Gebed van MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie) heeft zeer oude wortels. Zij is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer deel. Sindsdien organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek. De Nederlandse EA startte in 1867; de gebedsweek was vanaf het begin een gezichtsbepalende activiteit.

Samenwerking met de Raad van Kerken

Raad+van+Kerken.jpgDe Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland (voorheen EA) constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties in 2007 besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen.

Sinds 2009 hebben beide weken ook hetzelfde thema. Hierdoor is het voor plaatselijke kerken en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.